Pomagamy budować zdrowe organizacje

Zdrowa organizacja wnosi wartość zachowując równowagę w wymianie z otoczeniem. Dostarcza ludziom wsparcia i ​
autorytetu, dostrzega i reaguje na zmiany zachodzące w ​
środowisku oraz potrafi przygotować się na przyszłość.

Wydarzenia rozwojowe

Nasza oferta obejmuje zarówno indywidualne programy
rozwojowe jak i szkolenia skrojone dla biznesu.

Artykuły i narzędzia

Poszerz horyzonty i zainspiruj się. Zapoznaj się z aktualną wiedzą dotyczącą zarządzania, komunikacji, facylitacji i coachingu.

HR

Insight discovery w branży IT

Pod koniec 2018 roku miałam przyjemność poprowadzić szkolenie oparte na metodologii Insights Discovery dla firmy z branży IT. W szkoleniu wzięło udział 15 managerów i

Czytaj >>

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego