Wsparcie pracowników w czasie kryzysu przez HR

Koncepcja programu

blankZmienna rzeczywistość, nieprzewidywalność warunków społecznych i gospodarczych, praca zdalna i praca w dobie ryzyka zachorowania – organizacje mierzą się z wyzwaniami wynikającymi z wprowadzonego stanu epidemii. Loteryjność wydarzeń powoduje, że firmy starają się jak najadekwatniej reagować wypracowując rozwiązania lub poszukując sprawdzonych sposób radzenia sobie w trudnej sytuacji. Trzonem dobrego funkcjonowania firm są pracownicy, a osobami szczególnie odpowiedzialnymi za utrzymanie ich dobrej kondycji mentalnej stają się członkowie zespołów HR.

Przedstawiamy trzy szkolenia online dla HR tworzące fundament pod skuteczne i mądre wspieranie pracowników w czasie kryzysu.

Prowadząc szkolenia łączymy bliskie nam perspektywy. Treść opieramy:

 • na rzetelnej wiedzy psychologicznej,
 • naszych doświadczeniach w pracy doradczej z organizacjami,
 • doświadczeniach w prowadzeniu wsparcia psychologicznego dla pracowników (EAP),
 • oraz konsultacji indywidualnych dla liderów i HR w kontekście biznesowym.

Uczestnicy programu pogłębią rozumienie sytuacji z perspektywy pracownika, organizacji oraz uzyskają wskazówki dotyczące wspierania ludzi w firmie w ramach swojej roli.

Adresaci

Do udziału w programie zapraszamy osoby, które mają doświadczenia w pracy z ludźmi w organizacji oraz pełnią następujące funkcje:

menedżerowie HR,

dyrektorzy HR,

specjaliści HR,

przedstawiciele HR i osoby wspierające pracowników w czasie kryzysu.

Cele spotkań

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

Spotkanie 1

- poszerzą świadomość emocjonalnych procesów towarzyszących sytuacji kryzysowej;

- doświadczą wspierającej funkcji rozmowy i na jej podstawie wyciągną wnioski dla własnej praktyki pracy z ludźmi w organizacji;

Spotkanie 2

- pogłębią rozumienie dynamiki organizacji w kryzysie;

- poznają systemowe spojrzenie na organizację – jej wyzwania, zadania i priorytety;

- dowiedzą się jak kontenerować niepokój i tworzyć przestrzeń do myślenia oraz jaka jest rola liderów w procesie adaptacji do sytuacji zmiany wywołanej kryzysem;

Spotkanie 3

- poszerzą świadomość w zakresie wyzwań w roli pracownika HR w organizacji, w odniesieniu do rozwoju pracowników i interwencji psychologicznej;

- zdefiniują priorytetowe zadania pracownika HR wynikające z funkcjonowania organizacji w sytuacji kryzysu.

Prowadzący

Artur Krupa

Tworzę we Wszechnicy UJ programy rozwojowe, które odpowiadają na biznesowe wyzwania naszych klientów. Dokładam wszelkich starań, aby programy, które realizuję były dla uczestników angażującym przeżyciem w wymiarze osobistym i okazją do doświadczenia owocnej współpracy w grupie. Konsekwentnie od wielu lat wspieram w postępie zawodowym wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju zespołów: menedżerów, trenerów, coachów i facylitatorów, liderów grup.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

 • blank
 • blank
 • blank

Iwona Sołtysińska

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych.  Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Jako certyfikowany coach (PCC ICF), przeprowadziłam ponad 2500 godzin coachingu indywidualnego, głównie dla kadry menedżerskiej (w tym executive coaching) oraz kilkaset godzin coachingu zespołów na różnych poziomach organizacji. Od kilku lat pracuję jako mentor w procesie przygotowania do certyfikacji ICF.

Jestem wykładowcą w Postgraduate School of Thinking Uniwersytetu w Brukseli, której ambicją jest przygotowanie studentów do myślenia poza schematami, rozwiązywania złożonych problemów i przekraczania granic paradygmatów.

 • blank
 • blank

Michał Faron

Z wykształcenia magister inżynier mechaniki komputerowej na AGH. Absolwent studiów Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University. Posiada certyfikat trenera Wszechnicy UJ (EQF 5) i Erickson College International (Vancouver). Ukończył program coachingu: “The Art and Science of Coaching”. Członek zarządu Klubu MBA w Krakowie. Pracował na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, takich jak Specjalista ds. Marketingu | Comarch, Dyrektor Marketingu | CDN-Comarch, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Jakości | Comarch (sektor ERP), Doradca marketingowy | Ericpol.

Specjalizuje się w prowadzeniu treningów i warsztatów w zakresie: zarządzania projektami, budowania zespołów, marketingu, komunikacji, przywództwa oraz negocjacji. W pracy szkoleniowej wykorzystuje wiedzę i umiejętności w zakresie: psychodynamiki, kreatywności, psychodramy, gier i symulacji, studia przypadku, pracy pytaniami i metafory. W ramach coach business i life coaching pracuje z wykorzystaniem autorskiej koncepcji niedyrektywnego narracyjnego coachingu. Jako facylitator korzysta z metod pracy kreatywnej (m.in. synektyki), Action Learning (wg. R. Revans’a), Open Space Technology, World Cafe, superwizji pracy metodą Case-In-Point, superwizji pracy metodą Reflecting Teams (wg T. Andersen’a) i konsultowanie pracy z wykorzystaniem Metod Aktywnych Moreno.

 • blank

Jolanta Kruszakin

Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny), z zawodu psychoterapeuta (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej), interwent kryzysowy (Certyfikat Prowadzenia i Superwizowania Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), trener (KCP, Szkoła Trenerów Umiejętności Psychospołecznych oraz Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania Pearson Edexcel International), coach (Associate Certified Coach ICF i Erickson Certified Professional Coach oraz Certyfikat Coacha Psychodynamiczno-Systemowego P.R.O. Person-Role-Organization). Uczestniczyła w licznych kursach, konferencjach i warsztatach. Prowadzi liczne szkolenia, kursy i warsztaty.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym, wykorzystując narzędzia i metody z innych szkół psychoterapeutycznych. Prowadzi prywatny gabinet psychoterapeutyczny od 2002 r. W latach 1998-2016 pracowała w Ośrodku interwencji Kryzysowej w Krakowie jako interwent. Jest Prezesem Stowarzyszenia Interwencji i Pomocy Psychologicznej „VIVOS VOCO”.

Program

Spotkanie 1

Perspektywa jednostki - rozumienie sytuacji pracowników

 • 2 godziny
 • Rozpoznawanie emocji własnych w sytuacji kryzysowej
 • Wyzwania ludzi  związane
  z obecną sytuacją w kontekście osobistym / zawodowym
 • Co sprzyja współpracy  w sytuacji kryzysowej /czynniki sprzyjające współpracy/

 

Prowadzący:

Artur Krupa. Michał Faron

Spotkanie 2

Dynamika organizacji i relacji W sytuacji zmiany wywołanej kryzysem

 • 2 godziny
 • Dynamika organizacji w kryzysie – niepokój i jego systemowe  przejawy
 • Kontenerowanie niepokoju – rola lidera w procesie adaptacji do sytuacji zmiany wywołanej kryzysem
 • Tworzenie przestrzeni dla myślenia w organizacji – wyznaczanie nowych kierunków i standardów działania

 

Prowadząca:

Iwona Sołtysińska

Spotkanie 3

Prowadzenie rozmów interwencyjnych i wspierających przez HR

 • 2 godziny
 • Obszary aktywności pracownika HR w organizacji – definicja zadań i rewizja priorytetów.
 • Rozpoznawanie istotnych sygnałów wskazujące na przeciążenie i/lub trudności emocjonalne współpracowników
 • Jakie są wytyczne i ramy wsparcia/interwencji pracownika HR wobec współpracowników?

Prowadzący:

Artur Krupa. Jolanta Kruszakin

W trakcie trwania programu i po programie:

Możliwość realizacji indywidualnych konsultacji lub interwencyjnego doradztwa dla HR.

 

Metody pracy

Interaktywne szkolenia online wykorzystujące różnorodne metody kształcenia: dyskusja, prezentacja, praca w podgrupach, symulacje, brainwriting.


Informacje organizacyjne

Spotkanie 1 - 2h

Rozumienie sytuacji pracowników

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Spotkanie 2 - 2h

Dynamika organizacji i relacji w sytuacji zmiany

Iwona Sołtysińska

Development Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Spotkanie 3 - 2h

Prowadzenie rozmów interwencyjnych

Jolanta Kruszakin

Psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, trener, coach

Cena obejmuje:

 • Interaktywne szkolenia prowadzone dla grupy max. 12-osobowej.
 • 6 godzin webinarów (3 x 2h);
 • Udział w spotkaniach prowadzonych przez konsultantów Wszechnicy UJ;
 • Komplet materiałów wykorzystanych podczas szkolenia w wersji elektronicznej;
 • Zaświadczenie o udziale w programie.

Opcjonalnie:

 • Indywidualne konsultacje doradcze z prowadzącymi.

 

Wymogi techniczne:

 • Komputer z dostępem do internetu, kamerka, mikrofon i słuchawki.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami