Zgłoszenie udziału w Konferencji Człowiek w Organizacji Przyszłości

Zapraszamy do udziału w Konferencji Człowiek w Organizacji Przyszłości..

Konferencja ma charakter hybrydowy. Możesz wziąć w niej udział stacjonarnie lub za pośrednictwem platformy Zoom. Do uczestnictwa stacjonarnego w pierwszej kolejności zapraszamy przedstawicieli firm produkcyjnych wdrażających rozwiązania przemysłu 4.0. W przypadku braku dostępności miejsc na sali zaprosimy Państwa do udziału w wersji online. Jeżeli sytuacja epidemiczna uniemożliwi organizację Konferencji w wersji stacjonarnej odbędzie się ona w całości zdalnie poprzez platformę Zoom.

Termin

18 listopada, godzina 9:00 - 17:30

Miejsce

Dane Uczestnika

Inne informacje

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej limitami osób mogących uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, do których to limitów nie wliczają się osoby, które przeszły kompletny proces szczepienia, prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie.

Warunki realizacji zamówienia

1. Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca na Konferencji jestprzesłanie wypełnionego zgłoszenia.
2. Do uczestnictwa stacjonarnego w pierwszej kolejności zapraszamy przedstawicieli firm produkcyjnych wdrażających rozwiązania przemysłu 4.0.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją szkolenia. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016 (RODO). Dane osobowe będą przekazywane kadrze szkoleniowej Wszechnicy UJ Sp. z o. o., firmom odpowiadającym za wydruk i wysyłkę materiałów niezbędnych do wykonania danej usługi, zewnętrznej obsłudze księgowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej, hostingodawcy. Dane osobowe udostępnione zostaną na potrzeby audytu. Zebrane dane będą przekazywane do Kanady, dla celów realizacji usługi. Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych, Kanada została uznana za za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
Skontaktuj się z nami

Joanna Kudła

Menedżer ds. projektów rozwojowych

512 083 717
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami