Zgłoszenie udziału w spotkaniu: Trudne sytuacje w pracy Haerowca

Termin i miejsce

13 grudnia 2022, godzina 9:00-11:30
Platforma Zoom

Dane Uczestnika

Inne informacje

Warunki realizacji zamówienia

1. Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca na spotkaniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia.

2. Warunki realizacji spotkania:

a) Wydarzenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników.

b) Do udziału w spotkaniu zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją szkolenia. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016 (RODO). Dane osobowe będą przekazywane trenerom współpracującym, firmom odpowiadającym za wydruk i wysyłkę materiałów niezbędnych do wykonania danej usługi, zewnętrznej obsłudze księgowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej, hostingodawcy. Dane osobowe udostępnione zostaną na potrzeby audytu. Zebrane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
Skontaktuj się z nami

Joanna Kargol

Project manager of Professional Development

512 083 717
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami