2 Volty efektywności, czyli jak dbać o motywację i mobilizację pracowników w trudnych czasach

Webinar

Program spotkania

Poza żywymi kontaktami społecznymi jedną z istotnych zalet stacjonarnego trybu pracy jest miejsce, które może być wyraźnym „pojemnikiem” na nasz wysiłek działania. Jeśli tego pojemnika zabraknie (czego wielu z nas teraz doświadcza), praca łatwiej może się „rozlewać” i mieszać z działaniami domowymi; w konsekwencji spada jej efektywność. Z pozycji menedżera sygnałem problemów mogą być nie tylko wyniki, ale i jakość relacji z pracownikiem. W tej sytuacji istotne jest nie tylko pytanie, jak oddziaływać na pracowników, żeby podtrzymać ich zaangażowanie, ale też jak w pracownikach rozwijać kompetencje do radzenia sobie z „rozlaną” pracą?

W trakcie godzinnego spotkania, dowiesz się więcej o:

  • czynnikach wpływających na motywację pracowników w czasie pandemii
  • wpływie sposobu postrzegania zadania na skuteczność jego realizacji
  • pożytku z rozróżnienia motywacji od mobilizacji i wpływu obu na efektywność działania (model efektywności 2V)
  • menedżerskich strategiach wzmacniania efektywności zespołu, szczególnie w kontekście pracy zdalnej

 

Korzyści dla uczestników:

  • pogłębienie rozumienia obecnej sytuacji pracowników i jej wpływu na efektywność pracy
  • poznanie mechanizmu wzmacniania efektywności w zależności od typu zadania
  • zgromadzenie konkretnych technik wspierających motywację i mobilizację pracowników

Prowadzący

Paweł Grzesik

Trener, aktor, coach, Wszechnica UJ

blank

Łącząc doświadczenie trenerskie, aktorskie i menedżerskie specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń dla menedżerów technikami teatralnymi. Zakres prowadzonych przeze mnie szkoleń obejmuje wystąpienia publiczne, zarządzanie, przywództwo, kreatywność w biznesie, improwizację, kreowanie wizerunku.

Informacje organizacyjne

blankSpotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00-11:00.

 

blankSpotkanie przeznaczone dla liderów zespołów, HRBP oraz specjalistów HR.

blankUdział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do kamery, mikrofonu oraz Internetu.

Inne wydarzenia

Menedżer na zdalnym spotkaniu

Czytaj więcej

O pozytywnych stronach negatywnych emocji

Czytaj więcej

Drabina trudności

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami