Dyskusje tematyczne

Zdrowa organizacja w nowym świecie

Dlaczego rozmawiamy?

Dyskusje tematyczne są  jednym z elementów jakościowych badań dotyczących postaw pracowników w dobie kryzysu oraz aktualnie podejmowanych strategii organizacji. Równocześnie stanowią jedno z kilku wydarzeń poprzedzających VI edycję konferencji Organizacja Ucząca się – Zdrowa organizacja w nowym świecie. Wierzymy, że aktualna nieprzewidywalność warunków pracy, wymaga pogłębionej refleksji, rozmowy i wymiany doświadczeń, które mogą stanowić fundament dla skutecznego zarządzania kryzysem, ale także dla decyzji o działaniach w bardziej długofalowej perspektywie.

Promując ideę społeczności rozmawiającej i reflektującej nad współczesnymi wyzwaniami, zapraszamy Was do udziału w Dyskusjach, które stanowią cykl spotkań online. Będą nam towarzyszyć co tydzień, aż do 23 czerwca. Wtedy odbędzie się konferencja, podczas której zaprezentujemy wyniki naszych badań.

Do udziału w dyskusjach tematycznych zapraszamy:

 • menedżerów średniego szczebla i liderów zespołów;
 • specjalistów obszaru HR;
 • właścicieli firm i menadżerów wyższego szczebla;
 • osoby wspierające pracowników w sytuacji zmiany wywołanej kryzysem.

Dlaczego warto?

lepsze zrozumienie aktualnych wyzwań, dzięki poznaniu doświadczeń reprezentantów innych firm

wymiana dobrych praktyk

możliwość kontynuacji rozmowy
w mediach społecznościowych

synteza wniosków ze spotkania
w formie raportu

doświadczenie metody pracy facylitowanej
w środowisku zdalnym

zniżka na udział w konferencji
Zdrowa organizacja w nowym świecie

Jak rozmawiamy?

Proponowane przez nas spotkania mają charakter sesji facylitacyjnej. Oznacza to, że jako prowadzący stwarzamy Wam okazję do:

 • uczestnictwa w 90 minutowych, interaktywnych spotkaniach, realizowanych w środowisku zdalnym;
 • rozmowy na tematy ważne dla organizacji w okresie obecnego kryzysu (lista tematów w zakładce Program);
 • wypracowania przez uczestników kluczowych wyzwań oraz konstruktywnych rekomendacji dotyczących tematu spotkania;
 • poszukiwania rekomendacji działań o bardziej długofalowym charakterze;
 • zastanowienia się jakie nowe możliwości stwarza sytuacja, w której jesteśmy;
 • spotkania będą opierać się na doświadczeniach i spostrzeżeniach wniesionych przez wszystkich uczestników spotkania.

Program

PROGRAM DYSKUSJI TEMATYCZNYCH
28 maja 2020 | 9.00-10.30

Zdolni do pracy zdalnej.

Jaki praca zdalna zmienia funkcjonowanie ludzi, zespołów i organizacji?

Magdalena Pęcak Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

Aneta Marek Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator, Wszechnica UJ

4 czerwca 2020 | 9.00-10.30

Dobre miejsce pracy w czasach kryzysu.

Co to znaczy, że moja firma jest teraz dobrym miejscem pracy?

Maciej Kocurek Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

Rafał Stożek Specjalista ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

10 czerwca 2020 | 9.00-10.30

Powrót do pracy w warunkach epidemii.

Jak zadbać o adaptację tych, którzy wracają?

Aneta Marek Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator, Wszechnica UJ

Magdalena Pęcak Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

15 czerwca 2020 | 9.00-10.30

Tabu organizacyjne w czasie kryzysu.

Jak dbać o transparentność i przepływ informacji?

Maciej Kocurek Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

Rafał Stożek Specjalista ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

Prowadzący

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

blank

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator, Wszechnica UJ

blank

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów.

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

blank

We Wszechnicy UJ wspieram klientów indywidualnych, głównie trenerów, facylitatorów i menedżerów, w wyborze programów szkoleniowych adekwatnych do pełnionych ról zawodowych. Prowadzę szkolenia i sesje facylitacyjne.

Rafał Stożek

Specjalista ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

blank

We Wszechnicy UJ odpowiadam za przygotowanie i prawidłową realizację projektów ze środków zewnętrznych oraz współpracę z partnerami zagranicznymi. Wspólnie z kierownikami merytorycznymi tworzę koncepcję realizacji projektu oraz zapewniam jego obsługę administracyjną, prawną oraz finansową.

Terminy i miejsce

 blank  Dyskusje tematyczne odbędą się w dniach:

 • 14 maja 2020Emocjonalna strona medalu. Jak zadbać o psychologiczne i emocjonalne bezpieczeństwo ludzi?
 • 21 maja 2020 Pracuję i ryzykuję. Jak wspierać pracowników, którzy muszą przychodzić do pracy?
 • 28 maja 2020 Zdolni do pracy zdalnej. Jak praca zdalna zmienia funkcjonowanie ludzi, zespołów i organizacji?
 • 4 czerwca 2020Dobre miejsce pracy w czasach kryzysu. Co to znaczy, że moja firma jest teraz dobrym miejscem pracy?
 • 10 czerwca 2020Powrót do pracy w warunkach epidemii. Jak zadbać o adaptację tych, którzy wracają?
 • 15 czerwca 2020Tabu organizacyjne w czasie kryzysu. Jak dbać o transparentność i przepływ informacji?

 

blank Godziny:

9:00-10:30.

Informacje organizacyjne:

blank  Spotkania będą miały formę zdalną.

Do ich przeprowadzenia wykorzystamy platformę Zoom.

blank  Raport.

Uczestnicy otrzymają syntezę wniosków ze spotkania w formie raportu w wersji elektronicznej.

blank   Zniżka.

Uczestnicy dyskusji tematycznych otrzymają zniżkę na udział w IV konferencji Ucząca się Organizacja – Zdrowa organizacja w nowym świecie (23 czerwca 2020).

 

 

Wszystkich uczestników prosimy o zapewnienie:

 • Komputera z dostępem do Internetu pozwalającym na połączenie wideo za pośrednictwem platformy Zoom.
 • Słuchawek z mikrofonem i kamery (może być wbudowana w laptopa).
 • Przestrzeni do pracy zapewniającej prywatność.

Pozostałe wydarzenia

Konferencja Zdrowa organizacja w nowym świecie

Czytaj więcej

Społeczny kontekst funkcjonowania organizacji

Czytaj więcej

Warunki udziału

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy maksymalnie 2 przedstawicieli jednej organizacji w jednym wydarzeniu.

Istnieje możliwość udziału w maksymalnie 3 dyskusjach tematycznych.

 

Do udziału zapraszamy:

 

– właścicieli, członków zarządu i menedżerów wyższego szczebla,
– menedżerów średniego szczebla i liderów zespołów,
– specjalistów w działach personalnych i HR business partnerów.