Dyskusje tematyczne

Zdrowa organizacja w nowym świecie

Dlaczego rozmawiamy?

Dyskusje tematyczne są  jednym z elementów jakościowych badań dotyczących postaw pracowników w dobie kryzysu oraz aktualnie podejmowanych strategii organizacji. Równocześnie stanowią jedno z kilku wydarzeń poprzedzających VI edycję konferencji Organizacja Ucząca się – Zdrowa organizacja w nowym świecie. Wierzymy, że aktualna nieprzewidywalność warunków pracy, wymaga pogłębionej refleksji, rozmowy i wymiany doświadczeń, które mogą stanowić fundament dla skutecznego zarządzania kryzysem, ale także dla decyzji o działaniach w bardziej długofalowej perspektywie.

Promując ideę społeczności rozmawiającej i reflektującej nad współczesnymi wyzwaniami, zapraszamy Was do udziału w Dyskusjach, które stanowią cykl spotkań online. Będą nam towarzyszyć co tydzień, aż do 23 czerwca. Wtedy odbędzie się konferencja, podczas której zaprezentujemy wyniki naszych badań.

Do udziału w dyskusjach tematycznych zapraszamy:

 • menedżerów średniego szczebla i liderów zespołów;
 • specjalistów obszaru HR;
 • właścicieli firm i menadżerów wyższego szczebla;
 • osoby wspierające pracowników w sytuacji zmiany wywołanej kryzysem.

Dlaczego warto?

lepsze zrozumienie aktualnych wyzwań, dzięki poznaniu doświadczeń reprezentantów innych firm

wymiana dobrych praktyk

możliwość kontynuacji rozmowy
w mediach społecznościowych

synteza wniosków ze spotkania
w formie raportu

doświadczenie metody pracy facylitowanej
w środowisku zdalnym

zniżka na udział w konferencji
Zdrowa organizacja w nowym świecie

Jak rozmawiamy?

Proponowane przez nas spotkania mają charakter sesji facylitacyjnej. Oznacza to, że jako prowadzący stwarzamy Wam okazję do:

 • uczestnictwa w 90 minutowych, interaktywnych spotkaniach, realizowanych w środowisku zdalnym;
 • rozmowy na tematy ważne dla organizacji w okresie obecnego kryzysu (lista tematów w zakładce Program);
 • wypracowania przez uczestników kluczowych wyzwań oraz konstruktywnych rekomendacji dotyczących tematu spotkania;
 • poszukiwania rekomendacji działań o bardziej długofalowym charakterze;
 • zastanowienia się jakie nowe możliwości stwarza sytuacja, w której jesteśmy;
 • spotkania będą opierać się na doświadczeniach i spostrzeżeniach wniesionych przez wszystkich uczestników spotkania.

Program

PROGRAM DYSKUSJI TEMATYCZNYCH
28 maja 2020 | 9.00-10.30

Zdolni do pracy zdalnej.

Jaki praca zdalna zmienia funkcjonowanie ludzi, zespołów i organizacji?

Magdalena Pęcak Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

Aneta Marek Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator, Wszechnica UJ

4 czerwca 2020 | 9.00-10.30

Dobre miejsce pracy w czasach kryzysu.

Co to znaczy, że moja firma jest teraz dobrym miejscem pracy?

Maciej Kocurek Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

Rafał Stożek Head of Think Tank, facilitator, researcher  

10 czerwca 2020 | 9.00-10.30

Powrót do pracy w warunkach epidemii.

Jak zadbać o adaptację tych, którzy wracają?

Aneta Marek Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator, Wszechnica UJ

Magdalena Pęcak Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

15 czerwca 2020 | 9.00-10.30

Tabu organizacyjne w czasie kryzysu.

Jak dbać o transparentność i przepływ informacji?

Maciej Kocurek Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

Rafał Stożek Head of Think Tank, facilitator, researcher  

Prowadzący

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

blank

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator, Wszechnica UJ

blank

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów.

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

blank

We Wszechnicy UJ odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi, przeprowadzanie diagnozy potrzeb rozwojowych i projektowanie programów rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) dla organizacji.

Rafał Stożek

Head of Think Tank, facilitator, researcher  

blank

We Wszechnicy UJ prowadzę pracę think tanku, który realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz kształtuje strategiczne kierunki rozwoju organizacji. Wspólnie z klientem wewnętrznym tworzę koncepcję realizacji projektów B+R oraz facylituję pracę zespołu ekspertów przygotowujących ofertę programową Wszechnicy UJ.

Terminy i miejsce

 blank  Dyskusje tematyczne odbędą się w dniach:

 • 14 maja 2020Emocjonalna strona medalu. Jak zadbać o psychologiczne i emocjonalne bezpieczeństwo ludzi?
 • 21 maja 2020 Pracuję i ryzykuję. Jak wspierać pracowników, którzy muszą przychodzić do pracy?
 • 28 maja 2020 Zdolni do pracy zdalnej. Jak praca zdalna zmienia funkcjonowanie ludzi, zespołów i organizacji?
 • 4 czerwca 2020Dobre miejsce pracy w czasach kryzysu. Co to znaczy, że moja firma jest teraz dobrym miejscem pracy?
 • 10 czerwca 2020Powrót do pracy w warunkach epidemii. Jak zadbać o adaptację tych, którzy wracają?
 • 15 czerwca 2020Tabu organizacyjne w czasie kryzysu. Jak dbać o transparentność i przepływ informacji?

 

blank Godziny:

9:00-10:30.

Informacje organizacyjne:

blank  Spotkania będą miały formę zdalną.

Do ich przeprowadzenia wykorzystamy platformę Zoom.

blank  Raport.

Uczestnicy otrzymają syntezę wniosków ze spotkania w formie raportu w wersji elektronicznej.

blank   Zniżka.

Uczestnicy dyskusji tematycznych otrzymają zniżkę na udział w IV konferencji Ucząca się Organizacja – Zdrowa organizacja w nowym świecie (23 czerwca 2020).

 

 

Wszystkich uczestników prosimy o zapewnienie:

 • Komputera z dostępem do Internetu pozwalającym na połączenie wideo za pośrednictwem platformy Zoom.
 • Słuchawek z mikrofonem i kamery (może być wbudowana w laptopa).
 • Przestrzeni do pracy zapewniającej prywatność.

Pozostałe wydarzenia

Konferencja Zdrowa organizacja w nowym świecie

Czytaj więcej

Społeczny kontekst funkcjonowania organizacji

Czytaj więcej

Warunki udziału

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy maksymalnie 2 przedstawicieli jednej organizacji w jednym wydarzeniu.

Istnieje możliwość udziału w maksymalnie 3 dyskusjach tematycznych.

 

Do udziału zapraszamy:

 

– właścicieli, członków zarządu i menedżerów wyższego szczebla,
– menedżerów średniego szczebla i liderów zespołów,
– specjalistów w działach personalnych i HR business partnerów.