O pozytywnych stronach negatywnych emocji

Program spotkania

Współczesne organizacje poświęcają coraz więcej uwagi zdrowiu psychicznemu, dobrostanowi i satysfakcji pracowników. Wsparcie w związanych z tym wyzwaniach staje się też coraz bardziej potrzebne – między innymi ze względu na psychologiczne konsekwencje przeciągającej się pandemii. Barierą dla podejmowania tego tematu jest jednak niekiedy niechęć do ujawniania negatywnych emocji i rozmawiania o ich przyczynach. Może to wynikać ze sposobu, w jaki pracownicy postrzegają profesjonalizm, z ich wyobrażeń o tym, na czym polega bycie „człowiekiem sukcesu” albo z popularnych, poradnikowych koncepcji głoszących pochwały optymizmu, wysokiej samooceny i skupianiu się wyłącznie na jasnej stronie życia. Aby temu przeciwdziałać, warto bliżej przyjrzeć się „ciemnej stronie” i docenić ją w komunikacji z pracownikami.

W trakcie godzinnego spotkania, dowiesz się więcej o:

  • wpływie negatywnych emocji na efektywność pracy, kreatywność i jakość podejmowania decyzji,
  • pożytkach z bycia (lub bywania) zespołowym marudą,
  • różnicy pomiędzy dopuszczaniem do głosu negatywnych emocji i poddawaniu się im,
  • wpływie ujawniania emocji na budowanie autentycznych, wspierających relacji w zespole.

Adresaci: liderzy zespołów, HR BP, specjaliści HR

Korzyści dla uczestników:

  • zakwestionowanie obiegowych przekonań o zbawiennej roli „pozytywnego myślenia”,
  • zwiększenie otwartości na rozmowę z współpracownikami przeżywającymi trudności,
  • zgromadzenie konkretnych, opartych na badaniach naukowych argumentów, które mogą pomóc w zaproszeniu współpracowników do bardziej otwartej komunikacji.

Prowadzący

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

blank

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Informacje organizacyjne

blankSpotkanie odbędzie się 24 marca 2021 r. w godzinach 17:00-18:15

 

blankSpotkanie przeznaczone dla liderów zespołów, HRBP, specjalistów HR.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

Spotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do kamery, mikrofonu oraz Internetu.

Inne wydarzenia

Drabina trudności

Czytaj więcej

VII edycja Team Leaders’ Week Online

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami