Społeczny kontekst funkcjonowania organizacji

Warsztaty Listening Post

Idea warsztatów

Formuła warsztatu Listening Post zakłada, że każda grupa jest do pewnego stopnia reprezentacją szerszego systemu społecznego i umożliwia wgląd w zachodzące w nim procesy.

Listening Post jest organizowany od wielu lat z inicjatywy Organisation for Promoting Understanding of Society, odbywa się cyklicznie w kilkunastu krajach świata. Od paneli dyskusyjnych i wywiadów grupowych różni go metoda pracy (angażowanie uczestników kolejno w roli osób badanych i badaczy), a także obszar koncentracji. Obok powierzchownych, łatwych w ujawnianiu treści interesują nas głębiej skrywane doświadczenia, nadzieje i lęki, które kształtują naszą rzeczywistość, choć zwykle pozostają ukryte.

Udział w Listening Post umożliwia uczestnikom:

 • wymianę doświadczeń i dostrzeżenie tego, co wspólne w ich aktualnych nastrojach, nadziejach i obawach towarzyszących różnorodnym rolom społecznym i zawodowym;
 • zidentyfikowanie świadomych i nieświadomych procesów leżących u podstaw relacjonowanych doświadczeń;
 • lepsze rozumienie mechanizmów działających w otoczeniu społecznym i stanowiących tło dla różnego typu życiowych i zawodowych decyzji.

Uczestnicy warsztatów Listening Post otrzymają zniżkę na udział w IV konferencji Ucząca się Organizacja – Zdrowa organizacja w nowym świecie (23 czerwca 2020).

Podejście wykorzystywane podczas realizacji warsztatu Listening Post wykorzystujemy do jakościowej diagnozy kultury organizacyjnej czytaj więcej>>

 

Adresaci

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby, którym zależy na głębszym poznaniu i zrozumieniu aktualnej sytuacji społecznej i głębszego podłoża wyzwań, z jakimi mierzymy się obecnie w rolach zawodowych i pozazawodowych. Może to być szczególnie użyteczne dla:

 • liderów i menedżerów;
 • konsultantów, trenerów, coachów i nauczycieli;
 • specjalistów HR;
 • polityków, dziennikarzy, publicystów, artystów.

Program

Program Warsztatów Listening Post
26 maja 2020 I 14.00-16.30

Iwona Sołtysińska Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Forma pracy i wyniki

Forma pracy

Warsztat Listening Post trwa 2,5 godziny, podzielone na:

 • Fazę gromadzenia materiału – dzielenie się aktualnymi i istotnymi dla uczestników doświadczeniami, które towarzyszą pełnieniu różnych ról społecznych i zawodowych.
 • Fazę stawiania hipotez – analizę zgromadzonego wcześniej materiału jako efektu działania procesów istotnych dla szerszego społecznego kontekstu i wykraczających poza indywidualne doświadczenie.

Uczestnicy warsztatów przechodzą od roli osób badanych do badaczy, starając się lepiej zrozumieć aktualną kondycję społeczności w których funkcjonują.

Tegoroczna edycja warsztatów Listening Post odbędzie się zdalnie, za pośrednictwem platformy Zoom. Aby wziąć w niej udział, potrzebny będzie komputer z kamerą i mikrofonem i stabilne połączenie z Internetem. Będziemy korzystać z narzędzi ułatwiających pisemne gromadzenie wniosków; prosimy więc o rezygnację z udziału za pośrednictwem telefonów.

Wyniki

Efekty wspólnej pracy zostaną podsumowane w formie pisemnego raportu, który zostanie przekazany wszystkim uczestnikom warsztatu w ciągu 2 tygodni od jego zakończenia. Za współautorów wniosków uważamy cały zespół; wypowiedzi poszczególnych uczestników mogą być cytowane wyłącznie anonimowo.

Raport zostanie również wykorzystany w trakcie konferencji „Ucząca się organizacja”. Będzie tam punktem wyjścia dla dyskusji o czekających nas wkrótce zmianach w sposobie funkcjonowania organizacji.

Prowadzący

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

blank

Od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Terminy i miejsce

 blank  Warsztaty Listening Post odbędą się w dniach:

 • 19 maja 2020 (14.00-16.30)
 • 26 maja 2020 (14.00-16.30)

 

blank Godziny:

14.00-16.30.

Informacje organizacyjne:

blank  Spotkania będą miały formę zdalną.

Do ich przeprowadzenia wykorzystamy platformę Zoom.

blank   Raport.

Uczestnicy otrzymają syntezę wniosków ze spotkania w formie raportu w wersji elektronicznej.

blank   Zniżka.

Uczestnicy warsztatów Listening Post otrzymają zniżkę na udział w IV konferencji Ucząca się Organizacja – Zdrowa organizacja w nowym świecie (23 czerwca 2020).

 

 

Wszystkich uczestników prosimy o zapewnienie:

 • Komputera z dostępem do Internetu pozwalającym na połączenie wideo za pośrednictwem platformy Zoom.
 • Słuchawek z mikrofonem i kamery (może być wbudowana w laptopa).
 • Przestrzeni do pracy zapewniającej prywatność.

Pozostałe wydarzenia

Konferencja Zdrowa organizacja w nowym świecie

Czytaj więcej

Dyskusje tematyczne

Czytaj więcej

Warunki udziału

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy maksymalnie 2 przedstawicieli jednej organizacji w jednym wydarzeniu.

 

Do udziału zapraszamy:

 

– właścicieli, członków zarządu i menedżerów wyższego szczebla,
– menedżerów średniego szczebla i liderów zespołów,
– specjalistów w działach personalnych i HR business partnerów.

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami