O Wszechnicy UJ

Wspieramy wspólne myślenie i odpowiedzialne działanie.
Pomagamy budować uczące się organizacje i wspieramy
w świadomym podejmowaniu ról zawodowych.

Wszechnica UJ jest partnerem dla organizacji, którym zależy na ciągłym rozwoju. Pomagamy budować zdrowe, wspierające środowisko pracy, w którym efektywność jest skutkiem zaangażowania we wspólne cele, dobrze przemyślanych procesów i wysokich kompetencji – nie zaś nadmiernej presji i krótkowzrocznego eksploatowania zasobów. Robimy to realizując projekty doradcze i szkoleniowe związane z planowaniem strategicznym, kształtowaniem kultury organizacyjnej, rozwojem kadry kierowniczej i wewnętrznych zespołów trenerskich.

Od początku naszego funkcjonowania kształcimy profesjonalistów, którzy odpowiadają za rozwój innych: trenerów, coachów, facylitatorów, konsultantów, menedżerów i HR Business Partnerów. Wspieramy ich w świadomym i efektywnym podejmowaniu roli zawodowej. Nasze szkoły to całościowe, oparte na przemyślanych profilach kompetencyjnych programy, które oferując profesjonalny warsztat pracy, pomagają w osiągnięciu klarownego rozumienia własnej roli.

Nasze korzenie sięgają 2005 roku, kiedy powołano nas jako pozawydziałową jednostkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, inspirowaną popularną w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej formułą university extensions. Od tego czasu zmieniliśmy się: pozyskaliśmy konsultantów pracujących dla nas na wyłączność i współtworzących nasz sposób pracy, przekształciliśmy się w autonomiczną spółkę, nawiązaliśmy współpracę z partnerami z całego świata, zaczęliśmy realizować projekty dla klientów zagranicznych. Pamiętając o naszych korzeniach, nadal troszczymy się jednak o to, co charakterystyczne dla Uniwersytetu: rzetelną wiedzę, głębszą refleksję i konfrontację własnych opinii z innymi poglądami i wynikami badań.

Kluczowe wydarzenia z naszej historii

2005

Założenie Wszechnicy UJ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powołana została Wszechnica UJ. Postała, by udostępniać wiedzę ekspercką i potencjał intelektualny Uniwersytetu w postaci praktycznych, biznesowych rozwiązań.

2007

1. polska edycja The Art & Science of Coaching

Międzynarodowy program rozwoju coachów The Art & Science of Coaching zawitał do Polski dzięki współpracy Wszechnicy UJ z Erickson Coaching International.

2007

1. edycja Szkoły Trenerów

Jeden z naszych flagowych programów, oparty na autorskim modelu kompetencyjnym, to sprawdzony, rzetelny sposób przygotowania się do roli trenera.

2008

1. konferencja Group Relations

Pierwsza w Polsce Międzynarodowa konferencja Group Relations to wydarzenie pozwalające doświadczyć dynamiki małych i większych grup, koncentrując uwagę na procesach działających „pod powierzchnią".

2015

1. edycja konferencji Ucząca się Organizacja

Jest to coroczne wydarzenie, podczas którego dzielimy się wiedzą i doświadczeniami z realizacji kompleksowych projektów doradczych mających na celu budowanie uczących się organizacji.

2015

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji zawitał do Polski

Włączyliśmy się w organizację Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji po to, by pokazać, jak poprzez facylitację można budować przestrzeń do współpracy, włączać pracowników we współtworzenie organizacji, wspierać samodzielność i kreatywność zespołu a także a korzystać z jego potencjału.

2016

Nasi facylitatorzy z międzynarodową certyfikacją CPF

Dwoje facylitatorów Wszechnicy UJ uzyskało międzynarodowy certyfikat facylitatora Certified Professional Facilitator.

2019

Szkoła Facylitatorów Wszechnicy UJ akredytowana przez IAF

Szkoła Facylitatorów Wszechnicy UJ jako pierwsza w Polsce uzyskała akredytację International Association of Facilitators. Tylko 8 programów rozwijających facylitatorów na świecie posiada tą akredytację

2020

1. polska edycja The Art & Science of Coaching ON LINE

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych szkół coachingu w Polsce zrealizowana w całości w formule pracy zdalnej.

25 krajów, w których pracowaliśmy
16000 absolwentów szkoleń zamkniętych
2500 absolwentów naszych Szkół
550 projektów szkoleniowo-doradczych

Nasze wartości

  • Sens
  • Prostota
  • Partnerstwo
  • Rzetelność
  • Rozwój

Sens

Odpowiadamy na rzeczywiste potrzeby,
wspieramy w świadomym podejmowaniu decyzji.

Niezależnie od rodzaju wyzwania, metody pracy Wszechnicy UJ uwzględniają wymienione poniżej założenia:

1

Promowanie sprawdzonych metodologii

Upowszechniamy wybrane, wartościowe podejścia zaczerpnięte z różnych tradycji i nurtów psychologicznych oraz modeli funkcjonowania organizacji. Działania rozwojowe realizujemy zgodnie ze standardami uznanych, międzynarodowych organizacji (coaching – Inernational Coach Federation, facylitacja – International Association of Facilitators). Za każdym razem stawiamy sobie za zadanie dostosowanie ich do konkretnej sytuacji i wyzwań, jakie podejmują nasi klienci.

2

Aktywne uczenie się

Oferujemy różnorodne formy wspierania rozwoju, których wspólnym mianownikiem jest ich interaktywność i budowanie zaangażowania uczestników. Szkolenia bazują w pierwszej kolejności na praktycznym doświadczeniu, mają atrakcyjną i różnorodną formę.

3

Wykorzystanie wiedzy
i doświadczeń Klientów

Rozwiązywanie konkretnego problemu wymaga stworzenia przestrzeni łączącej doświadczenie zewnętrznych ekspertów z kompetencjami i wiedzą zgromadzoną dotychczas w organizacji klienta. Ze względu na to, doświadczenie klientów jest zawsze punktem wyjścia i ostatecznym testem skuteczności oferowanych rozwiązań. Wymaga to często powołania zespołu projektowego lub organizacji warsztatów z udziałem różnych grup pracowników.

4

Perspektywa grupy jako całości

Nasi konsultanci przyjmują perspektywę, zgodnie z którą zarówno organizacja, jak i grupa szkoleniowa są czymś więcej niż zbiorem racjonalnie działających jednostek. Dzięki temu biorą pod uwagę mechanizmy, które ujednolicają zachowania grup i wywierają niezwykle istotny, choć nie zawsze uświadamiany, wpływ na sposób podejmowania przez nie zadań.

5

Organizacja ucząca się

Projektujemy działania rozwojowe w taki sposób, aby przygotować organizację i jej pracowników do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie wynikają z jej zadań i specyfiki. Tylko takie podejście zbuduje w organizacji kompetencje do ciągłego i samodzielnego zwiększania efektywności swoich działań. Rzetelne wsparcie rozwojowe musi uwzględniać również to, co jest podstawowym zadaniem organizacji – dopiero dzięki koncentracji na priorytetach możliwe jest określenie wizji potrzebnej zmiany i zaprojektowanie prowadzących do niej działań.

6

Metodologia Action
Research

Nasi konsultanci korzystają w szeroki sposób ze swojej eksperckiej wiedzy. Na bieżąco obserwują efekty własnych działań, wyciągają z nich wnioski i pozwalają innym współtworzyć wiedzę potrzebną do wprowadzenia zmian. Cykliczność projektów rozwojowych, które proponujemy, opiera się na aktywnej i regularnej optymalizacji zaplanowanych działań.

Nasz zespół

Maciej Kocurek

Head of the Board, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Iwona Sołtysińska

Development Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Monika Gąsienica

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Rafał Stożek

Head of Think Tank, Facilitator, Researcher

Karolina Kłeczek

Head of Remote Learning, Senior Project Manager

Katarzyna Gacek

Consultant of Organizational Development, Trainer

Paweł Grzesik

Trainer, Coach, Actor

Magdalena Pęcak

Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator, Coach

Joanna Kargol

Project manager of Professional Development

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

Jakub Skrzypek

Finance Manager

Łukasz Baran

Project Manager of Professional Development

Łukasz Sęczkowski

Industry Consultant

Władze spółki

Zarząd

Maciej Kocurek – Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wydział Prawa i Administracji UJ

 

dr Małgorzata Kutera – Członek Rady Nadzorczej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

dr Jerzy Serwacki – Członek Rady Nadzorczej
Wydział Prawa i Administracji UJ

 

 

Wspieramy organizacje i instytucje w kształtowaniu kultury organizacyjnej, która angażuje do wspólnego myślenia, odpowiedzialnego działania oraz realizacji celów biznesowych. Realizujemy projekty doradczo-szkoleniowe na terenie całej Polski oraz za granicą.

Zaufali nam

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank